Använd den.
Utan att äga den.

Ibland lönar det sig helt enkelt inte att investera i en redskapsbärare. Ibland är det skönt att kunna utföra sina uppdrag utan att bekymra sig om allt vad en långtidsinvestering innebär.

Varför inte hyra en professionell maskin från Egholm i stället?

Egholm Rental låter dig utnyttja en professionell maskin som utför ditt sopningsuppdrag, skötseln av grönområdet eller vinterväghållningen. Välj en hyresperiod som passar just dina behov och välj bland tillbehör som just du behöver.

Row  1 - B - 4 pictures

KONTAKTA OSS OM UTHYRNING!

Massor av möjligheter

Row 3 - A - Full koll på omkostnader

Full koll på omkostnader

Slipp överraskningar – ha full koll på dina månadskostnader. Det ger dig överblick över ekonomin och underlättar planeringen.

Row 3 - B - Intern uppdragshantering för bättre lönsamhet

Intern uppdragshantering för bättre lönsamhet

Kanske är det mer lönsamt att låta dina egna medarbetare utföra renhållnings- och sopningsarbetet i stället för att anlita en extern partner. Med Egholm Rental kan du hyra utrustningen som du behöver så länge det passar dig.

Row 3 - C - Testa före köp

Testa före köp

Är du osäker på om en redskapsbärare är rätt lösning för dig? Prova själv! Ta reda på hur du kan effektivisera ditt arbete när du klipper häckar, sopar gator eller skottar snö.

Row 3 - D - Hitta maskinen för dig

Hitta maskinen för dig

Med en diesel- eller bensindriven redskapsbärare hittar du en lösning som passar just dina behov. Du kan också vara säker på att ditt arbete alltid lever upp till framtidens miljökrav.

Row 4 - A - Bredda ditt arbetsområde - picture

Bredda ditt arbetsområde

Äger du redan en Egholm redskapsbärare? Vi erbjuder ett stort sortiment av redskap som låter dig bredda ditt arbetsområde genom att hyra professionella redskap för skötsel av grönområden, sopnings- eller vinteruppdrag – så länge du själv behöver. Du kan se hela vårt sortiment på vår hemsida.

När du hyr en Egholm redskapsbärare kan du välja redskapen som just du behöver. Och självklart är du alltid välkommen att kontakta oss om behoven ändras. Redskapen som du hyr passar alltid din maskin – oavsett produktionsår.

Det unika Egholm-systemet för redskapsbyte ökar din effektivitet med besked eftersom bytet sker på bara några minuter – och av en person. Dessutom är bytet intuitivt och görs helt utan verktyg.

Fyra möjligheter – och all flexibilitet du behöver

Korttidshyra

Korttidshyra under bara några veckor är ett bra alternativ för säsongsbundna uppdrag eller inför en särskild händelse.

Säsongshyra

Säsongshyra under en period av upp till 7 månader är ett fantastiskt sätt att öka kapaciteten på vintern eller sommaren.

Långtidshyra

Låt dina behov styra och välj valfri period. Använd maskinen och lämna tillbaka den igen när kontraktet löper ut. Du kan också överta maskinen efter hyresperiodens utgång.

Hyra redskap

Hyr professionella redskap för skötsel av grönområden, sopning eller vinterväghållning under en period som passar dig.