Egholm front

Egholms milstolpar 

Egholm Maskiner ApS grundades våren 1992 av bröderna Kaj och Jens Christian Egholm. Under företagets första räkenskapsår hade det fyra anställda. Sedan grundandet 1992 har Egholm lanserat mekaniska lösningar inom mink- och lantbruksbranscherna. Under sina första år sålde Egholms kanalomrörare för gris- och boskapsstall. Dessa bidrog till att säkerställa den ekonomiska balansen så att vi kunde utveckla och tillverka den ledade universaltraktorn Egholms 2100. Under 1999-2000 avyttrade Egholm tillverkningsrättigheterna till gödselomrörarna och minkutrustningen för att fokusera helt på ytterligare utveckling, tillverkning och försäljning av Egholm 2100.

1989

Företaget KE Maskiner grundades i Vandborg av Kaj Egholm. Olika jordbruksmaskiner utvecklades, tillverkades och såldes. Jens Christian Egholm anslöt sig till företaget.

1991

Gödselomröraren patenterades 1991 och visades på Agromek 1992.

1992

Egholm Maskiner ApS etablerades i Lemvig. Helägt av Kaj och Jens Christian Egholm med lika andelar. Gödselomröraren lanserades för boskapsproducenter. Organisationen växte till 24 anställda.

1993

Spaltskrapan visades på Agromek. Egholm Maskiner ApS tilldelades Danpig-utmärkelsen.

1994

Powerflex med sop-/sugsystem utvecklades i samarbete med ISS och klarade kravet på verktygsmontering på mindre än fyra minuter.

1995

Powerflex utrustades med ett nytt sop-/sugsystem. Stable Mouse visades på Agromek 1995. Egholm fick ta emot det danska företagspriset Erhvervsprisen.

1996

Etablerade sig i Tyskland med representationskontor.

1997

Påbörjade tillverkning av sop-/sugsystem för Antonio Carraro bruksmaskiner.

1998

Egholm Maskiner ApS gjordes om till ett aktiebolag (A/S). Ägarskapet fortsatte oförändrat. Fick priset som “Gazelle company”. Avyttrade pälsverksamheten till Gøl Pelsredskaber: Minkmaskiner af 1998 A/S.

2000

Lansering av Egholm 2100. Bruksmaskin nummer 500 tillverkades. Utsågs till Growth Company of the Year av Unibank. Företagsenheten och patenten till gödselomröraren såldes till företaget Reck Machinenbau GmbH i Tyskland.

2001

Fokus på bruksmaskiner med komplett uppsättning verktyg. 50 % av omsättningen härrörde från export. Patenterat filtersystem lanserades.

2002

Bruksmaskin nummer 1000 överlämnades till det tyska serviceföretaget BGL Braun GmbH i Mainz. Försäljningen fördubblades på två år.

2003

Tillverkningsfaciliteterna utökades med 1900 m2 lager och monteringslokaler.

2004

Tyska dotterbolaget Egholm GmbH etablerades i Braunschweig. Tilldelades danska DI Regional Initiative Award 04. Egholm 2100 lanserades på de engelska, schweiziska och österrikiska marknaderna.

2005

Fick ta emot Sparbank Vest Business Award. 49 anställda - en fördubbling på 13 år. Omsättning på cirka 61 miljoner DKK. Export till Tyskland, England, Frankrike, Sverige, Norge, Nederländerna, Belgien, Österrike, Schweiz, Grekland, Finland och Tjeckien.

2007

VD utsågs

2008

Lansering av den nya modell Egholm 2200 T.

2010

Lansering af den uppdaterade Egholm 2100: Park Ranger 2150.

2011

Egholm Maskiner A/S såldes till Nilfisk och företaget ändrade namn till Nilfisk Outdoor Division A/S.

2014

Lansering af den uppdaterade Egholm 2200 T: City Ranger 2250.

2018

Nilfisk ville avveckla utomhusdivisionen beroende på förändrad företagsstrategi.

2019

Bröderna Egholm köpte tillbaka företaget från Nilfisk och ändrade namnet till Egholm A/S. Produktsortimentet utökades med en större maskin, City Ranger 3070, som delvis utveck lats av Nilfisk. Etableringen av ett helt nytt distributionsnätverk började. City Ranger 2250 uppgraderades med Stage V-motor och bytte namn till 2260. Park Ranger 2150 uppgraderades med Stage V-motor. Tillverkningsfaciliteterna utökades med 1420 m2 lager och monteringslokaler.

2020

Tilldelades utmärkelsen “Lemvig Prisen 2019” genom att rädda 100 arbetstillfällen i lokal samhället. Nya gröna tillbehör till Park Ranger 2150 och City Ranger 2260 lanserades. Maskin nummer 10000 såldes.

2021

Nya gröna tillbehör till Park Ranger 2150 och City Ranger 3070 lanserades. Nya vintertillbehör till City Ranger 3070 lanserades. City Ranger 3070 uppgraderades med Stage V-motor. Implementering av FN:s hållbara utvecklingsmål i tillverkningen.

2022

City Ranger 3070 nummer 100 lämnade tillverkningslinjen. Nya gröna och vintertillbehör till City Ranger 2260 lanserades. Företaget har ett etablerat distributionsnätverk med mer än 100 partner i 30 länder och 100 anställda. Företaget firade sitt 30-årsjubileum.

Brødrene Egholm
Danpig prisen
Staldmusen
Lemvigprisen