Om Egholm

Honest People, Honest Machines, Honest Work

Egholm A/S utvecklar, tillverkar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och andra utomhusmiljöer rena och välkomnande året runt.

Egholm maskiner är tillverkade i Danmark och används i städer och parker i hela världen. Med redskap som är utvecklade till maskinerna ger Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppdrag.

Egholms maskiner tillverkas med största respekt för det goda hantverket och med känsla för både detaljer och kvalitet – både för operatören och för alla som ska njuta av slutresultatet.

Egholm A/S är ett familjeägt och familjedrivet företag med djupa rötter i västra Danmark. Vår vision är att bli ledande tillverkare av redskapsbärare i Europa. Med bröderna Egholms ägande och ledning är vi på god väg.

Vi levererar kvalitetsmaskiner och funktionella redskap till alla de som varje dag bidrar till att hålla våra städer rena, välskötta och välkomnande. Men för oss är det också viktigt att fokusera på utveckling, innovation, kvalitet och ha en tydlig och direkt dialog med våra kunder och partner. Det är därför vi använder begreppet ”Honest Work” när vi vill beskriva vårt arbete.

Vi är övertygade om att det är viktigt att en basredskapsbärare kan fungera som en professionell och specialiserad maskin tillsammans med alla typer av redskap.

Egholmgrundarna Kaj och Jens Christian Egholm

Dansktillverkade redskap för all världens städer

Ända sedan starten på 90-talet har vi levererat redskapsbärare till kommuner, städer, fastighetsförvaltnings- och skötselföretag och till industriell egendom i hela världen.

Egholm verktygshållare säljs och servas genom ett brett nätverk av partners och importörer över hela världen. Tack vare Egholms dotterbolag i Tyskland samt avdelningar i England/Irland och Frankrike, som stöttar partners och kunder, är Egholm starkt representerat inte bara i Europa, utan även i USA och Canada. 

THINK GREEN! 

En bruksmaskin från Egholm är grön på mer än ett sätt - med låga partikelutsläpp och hög energieffektivitet. 

Världen förändras i snabb takt. Trycket på planetens resurser betyder att cirkulärt tänkande inte är ett alternativ utan en nödvändighet. Vi behöver minska, återanvända och återvinna för att säkerställa att orörda råvaror byts ut mot återvunna råvaror.

Tänk låga utsläpp
Hos Egholm har vi starkt fokus på återvinning och resurseffektivitet i vår dagliga verksamhet. Men det gröna tänkandet kräver uppmärksamhet på mer än bara de material som används i bruksmaskinerna. Det som kommer ut är lika viktigt.

Genom att använda framåtriktad teknik uppfyller Egholm de strängaste utsläppskraven för maskiner. Vi tillverkar våra bruksmaskiner så att de kan använda miljövänlig diesel (HVO100) och bensin (E85) och minskar på så sätt CO2-utsläppen med 90 % respektive 65 %.

Våra tre bruksmaskiner, Park Ranger 2150, City Ranger 2260 och City Ranger 3070 är alla utrustade med en Stage V-motor - för framtida miljöstandarder. 

 

Tänk energieffektivitet
Vi kompromissar aldrig när det gäller att framtidssäkra våra maskiner. Däri ingår en kontinuerlig strävan efter att förbättra energieffektiviteten och optimera bränsleförbrukningen och på så sätt sänka totala ägandekostnaden (Total Cost of Ownership, TCO) för bruksmaskinen. 

Dessutom fokuserar vi på att utbilda de människor som servar och använder maskinerna dagligen, för att säkerställa att de drivs och används på mest effektiva sätt.

Det är vår ambition att utveckla de miljövänligaste maskinerna på marknaden. Kunder och slutanvändare ska alltid veta att ”green” gäller mer än bara färgen på en maskin från Egholm! 

Egholm arbetar med FN:s globala mål. För oss är det viktigt att agera ansvarsfullt och bidra till en hållbar utveckling, både lokalt och globalt.

Läs mer om Egholm och FN:s globala mål