Integritetspolicy

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Det gäller även all annan information som vi kan samla in från dig på vår webbplats egholm.eu, andra webbplatser och appar som vi äger och driver.

Vi samlar in dessa upplysningar på ett rättvist och lagligt sätt med din vetskap och ditt samtycke. Vi berättar också varför vi samlar in informationen och hur den används.

Vi lagrar endast insamlad information så länge det är nödvändigt för att ge dig tillgång till tjänsten i fråga. Vi skyddar dina uppgifter med kommersiellt acceptabla metoder för att förhindra förlust och stöld samt obehörig åtkomst, publicering, kopiering, användning eller ändring.

Om du har skapat en maskinoperatörsanvändare i Egholm-appen och vill att den ska raderas, vänligen kontakta marketing@egholm.dk - ange ditt användarnamn (e-post).

Vi delar personuppgifter med återförsäljare i följande situationer:

För att kunna erbjuda dig en tjänst (till exempel ett erbjudande). I situationer där vi delar (överför) personuppgifter till en återförsäljare överför vi endast de personuppgifter de behöver för att utföra sin del av uppgiften. Vi ser också till att återförsäljare behandlar personuppgifterna på ett säkert och konfidentiellt sätt och följer våra instruktioner.

Av juridiska skäl: För att följa lagar, andra regleringar, rättsliga processer eller för att efterkomma legitima begäranden från offentliga myndigheter.

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Vi har ingen kontroll över innehållet på och praxis för dessa webbplatser, och kan inte överta något ansvar för deras respektive integritetspolicyer.

Du kan alltid neka vår begäran om dina personuppgifter – men det betyder också att vi inte alltid kan erbjuda dig alla tjänster.

Din fortsatta användning av vår webbplats kommer att betraktas som godkännande av vår integritetspolicy. Om du har några frågor om hur vi hanterar användardata och personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Denna policy gäller från den 9 maj 2019.