Guide för Egholms visuella företagsidentitet

Egholms identitet grundas på flera innovativa produkter. Våra produkter tillverkas med stort fokus på kvalitet, både i fråga om material och användarupplevelse.

För att säkerställa detta fokus på detaljer och ett enhetligt agerande har vi utvecklat vår visuella företagsidentitet.

Syftet med denna guide är att ge dig en överblick över hur vi ger dig stöd samt vad som är tillåtet och inte i fråga om användningen av Egholms logotyper och annat material som är underkastade Egholm A/S immateriella rättigheter.

Denna guide är indelad i följande avsnitt:

STANDARDER och  RIKTLINJER.
Standarder är designelement eller användningsregler som inte får ändras i någon form. Riktlinjer ska betraktas som rekommendationer i förhållande till användningen av Egholms grafiska standardelement.

Du hittar också ett bibliotek med digitala filer som kan laddas ned och som omgående kan användas i din egen marknadsföring.