Sociala medier (SoMe)

Vi hoppas att du vill följa, gilla och dela Egholms SoMe-kanaler (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram).

Facebook
SE – Svenska - facebook.com/EgholmSverige
DK – Danska - facebook.com/EgholmDanmark
DE – Tyska - facebook.com/EgholmDeutschland
FR – Franska - facebook.com/EgholmFrance
UK – Storbritannien - facebook.com/EgholmUnitedKingdom
EU – Global - facebook.com/Egholmutilitymachines

LinkedIn
Global –  linkedin.com/company/egholm

YouTube
Global – youtube.com/c/EgholmAS

Gör ett inlägg och ladda upp en bild av en Egholm redskapsbärare i arbete lokalt på en av dina egna profiler på sociala media - Facebook och/eller LinkedIn. Kom ihåg att tagga Egholm i ditt inlägg. Vi kan hjälpa dig med förslag på text och bilder/videor. Kontakta Egholm Marketing för ytterligare information.

Ladda ner bild/video

Lokala Egholm sociala medieplattformar
Om du vill skapa en lokal Egholm sociala medieplattform (Facebook, Linkedin, Instagram etc.), kontakta Egholm Marketing och ta reda på mer om riktlinjerna för detta.

Some - Column 02