Uppförandekod

Tänk på att du representerar Egholm i din kommunikation kring Egholm A/S. I egenskap av sådan ska du säkerställa att ditt agerande inte skadar företagets namn, renommé eller den goodwill som Egholm åtnjuter. Följ alltid gällande nationella lagar i ditt land och agera i enlighet med Egholms generella kundbemötande.