Logotyp

Hur ska den användas?

Vår logotyp är tydlig och har en omedelbar igenkänningsfaktor. Vår logotyp används i nästan all vår kommersiella kommunikation. Dess användning i kommersiella publikationer och vår varumärkeskommunikation säkerställer en högre grad av exponering av vårt varumärke.

Det är inte tillåtet att direkt använda logotyper och annat material som tillhör Egholm A/S i din egen kommunikation. Allt sådant företagsmaterial utvecklas av Egholm och distribueras till dig.

Vår logotyp får aldrig skrivas med normal text – inte ens med företagstypsnittet Roboto och med ett grönt ”G” som i: EGHOLM

Användning ska alltid ske av nedladdade logotyper i original.

Ingen del av logotypen får användas i utdrag och isolerat, t.ex. G:et eller den gröna pilsymbolen.

När det skrivs som klartext ska Egholm alltid skrivas Egholm och inte med versaler EGHOLM.

Samtliga logotyper är tillgängliga i kulörerna CMYK och PANTONE (PMS) för professionell grafisk produktion och i RGB-färgrymd för användning i skärmapplikationer såsom Microsoft Office eller webbmedia.

LADDA NED LOGOTYPFILER

Masterlogotyp

Masterlogotyp

Masterlogotypen ska alltid användas som primärt alternativ. Variationer bör endast användas när bakgrunden eller färgrymden inte skapar tillräcklig kontrast för att framhäva masterlogotypen på ett tydligt sätt.

Logotypen får aldrig modifieras eller delas upp i fristående element, t.ex. ”G” eller pilsymbolen.

Frizon

Frizon

Egholms logotyp ska alltid omges av ett minimiavstånd. Frizonen säkerställer att rubriker, text eller andra visuella element inte hamnar för nära logotypen.

Avståndet definieras av höjden på den nedersta delen av ”E:et” i Egholm. Det ska finnas ett tomt område motsvarande denna höjd runt logotypen för att skapa den osynliga gräns som utgör frizonen.

Egholms logotyp får aldrig vara mindre än t.ex. 30 mm bred.

Samtliga logotypfiler som kan laddas ned i denna guide omfattar frizon.

Isolation Area - illustration

Varianter av logotyper

 
I de fall då masterlogotypen inte kan användas, kan någon av följande varianter nedan användas.

Logo Variation 04
Logo Variation 01
Logo Variation 02
Logo Variation 03

Egholm färgpalett

 
Egholms standardfärger är grön, orange och tre nyanser av grått.
Den gröna färgen representerar våra maskiner och de grå representerar våra redskap.
Den orange färgen kan användas i samband med uppmaningar, knappar och som kontrast, i de fall detta krävs.

 •  
  EGHOLM GREEN
  • HEX #40B143
  • RGB 6417767
  • CMYK 7001005
  • RAL 6018 - GELBGRÜN
  • PMS-C PANTONE 369 C
   
 •  
  EGHOLM ORANGE
  • HEX #EA7125
  • RGB 23411337
  • CMYK 0651000
  • RAL 2011 - TIEFORANGE
  • PMS-C PANTONE 158 C
   
 •  
  EGHOLM DARK GREY
  • HEX #616265
  • RGB 9798101
  • CMYK 60404035
  • RAL 7031 - BLAUGRAU
  • PMS-C COOL GRAY 10 C
   
 •  
  EGHOLM LIGHT GREY
  • HEX #8C8D8E
  • RGB 140141142
  • CMYK 45303015
  • RAL 7036 - PLATINGRAU
  • PMS-C COOL GRAY 8 C
   
 •  
  EGHOLM THIN GREY
  • HEX #D7D7D5
  • RGB 215, 215, 213
  • CMYK 000, 27
  • RAL 7047 - TELEGRAU
  • PMS-C COOL GRAY 3 C
 •  
  EGHOLM LIGHT GREEN
  • HEX #e1efe3
  • RGB 225, 239, 227
  • CMYK 15015, 0
  • RAL 6019 - WEIßGRÜN
  • PMS-C 621C

Företagstypsnitt


Primärt typsnitt

Roboto är det primära typsnittet för alla element inom marknadsföringskommunikation som stöds av Egholm, såsom sälj- och marknadsföringsmaterial samt manualer.

Detta innebär att Roboto endast visas för externa läsare i pdf-filer, i syfte att tillhandahålla ett lättläst typsnitt som ger en naturlig läsrytm.

Roboto är formgivet av Christian Robertson från Principal Design och har en dubbel natur. Roboto har ett mekaniskt skelett och formerna är i stor utsträckning geometriska. Samtidigt har typsnittet vänliga och öppna kurvor.

Roboto fontfiler finns i avsnittet "Nedladdningsfiler".

Sekundärt typsnitt
Egholm har valt typsnittet Arial som sekundärt typsnitt.

Arial används i allmänt kontorsmaterial såsom Word-dokument, brev, e-postmeddelanden osv. Typsnittet ingår bland standardteckensnitten i alla Microsoft Windows-versioner senare än Windows 98.


Företagets taglines

 
Taglines ingår i Egholms visuella företagsidentitet.

Våra taglines får inte översättas eller ändras i någon form. Exemplet till höger visar bruket av tagline i vårt franska material.

Vid användning mot färgad bakgrund ska taglines vara inverterade.

Se exempel nedan mot orange bakgrund.

Du hittar tagline-filer i avsnittet Neddlagningsfiler.

French Ad
Honest Work
Honest People
Honest Machines
Honest Work - Neg
Honest People - Neg
Honest Machines - Neg