TCO, utsläpp och komfort

Egholm jämför den totala ägandekostnaden, utsläppen och komforten hos den nya bensindrivna City Ranger 2260 med alternativen

Den totala ägandekostnaden (TCO) är en av de mycket viktiga parametrarna när man bestämmer sig för att göra en investering i maskiner. Därför har vi jämfört TCO, utsläppsnivåer och förarkomfort för den nya bensindrivna City Ranger 2260 med den tidigare dieseldrivna Stage IIIA City Ranger 2250 och en alternativ modell med en steg V-dieselmotor med common-railmotor.​

Bensindrift innebär lägre TCO, partikelutsläpp och NOx-utsläpp

Bensindrift innebär lägre TCO, partikelutsläpp och NOx-utsläpp

Den nya City Ranger 2260 med bensinmotor innebär att du får 2 % lägre TCO än med den tidigare modellen och 12 % lägre TCO jämfört med alternativa common-rail dieselmotorer.

I dag fokuserar de flesta städer alltmer på miljön. Ett fokusområde är minskning av utsläpp från fordon - särskilt minskning av NOx-partiklar. En lösning på problemet är att använda bensindrivna motorer i stället för dieseldrivna.

Den nya bensindrivna City Ranger 2260 är därför ett bra val för att säkerställa bättre luftkvalitet i städerna. Den uppfyller de nya utsläppstrenderna och -kraven på alla sätt och vis med en 96-procentig minskning av NOx-utsläppen. Samtidigt förväntas service- och underhållskostnaderna vara lägre än de som erbjuds av alternativa lösningar.

Den totala ägandekostnaden (TCO) är en av de mycket viktiga parametrarna när man beslutar sig för att investera i maskiner.​

LÄS MER

Välskötta utomhusområden året runt

Välskötta utomhusområden året runt

Den kraftfulla bensinmotorn med fyrhjulsdrift gör att du kan hantera alla sopningsuppdrag, markskötsel och vinteruppdrag. En komplett serie med 14 olika högkvalitativa redskap: gräsklippare, sop- och vinterredskap garanterar perfekta resultat. Med Egholms specialutvecklade unika Quick-shift-system kan redskapen bytas ut på mindre än en minut.

En drift som garanterar bästa möjliga användarkomfort. Med en valfri hytt är föraren väl skyddad mot alla typer av väder. Och alla redskap för de tidigare City Ranger 2250-modellerna är naturligtvis kompatibla med den nya bensindrivna City Ranger 2260.

Alla redskap utvecklas och tillverkas av Egholm utifrån det enda kravet att maskin och redskap ska fungera tillsammans som en enda maskin.

En bensindriven motor innebär en bekvämare arbetsmiljö

En bensindriven motor innebär en bekvämare arbetsmiljö

Att använda en maskin många timmar om dagen kan vara krävande för operatören. Därför fortsätter Egholm att arbeta för att säkerställa optimal användarkomfort. City Ranger 2260 innebär inte bara en övergång till bensinmotorer - ergonomin för föraren har också förbättrats. Egholm har sett till att optimera utrymmet i hytten och minska vibrationerna.

Tester visar att den nya generationen 2260 ger en bättre användarupplevelse. Med hög manövrerbarhet, kompakt design och enkel användning kan City Ranger 2260 nästan vända på en femöring. Med en inre vändcirkel på endast 1 200 mm kan City Ranger 2260 svänga runt lyktstolpar och andra hinder i stadsbilden. Dessutom är det viktigt att det är lätt att använda maskinen, både när det gäller driftseffektivitet och förarens säkerhet och komfort.

BROSCHYR 2260   TEKNISKA DATA 2260   CITY RANGER 2260

Fler nyheter