Snöslunga till City Ranger 2260

Vi gör oss redo för den kommande vintersäsongen med lanseringen av en helt ny snöslunga för City Ranger 2260.

Snöslunga

När vintern kommer med massiva snömassor är en snöslunga till stor hjälp. Dess kompakta dimensioner gör det möjligt att röja områden där manuell arbetskraft normalt skulle ha varit enda möjligheten. Den arbetar obesvärat på vägar, gångvägar, trottoarer, parkeringsplatser m.m. 

Hydraulisk och elektrisk justering av utkastartratten

2-stegsredskapet arbetar sig igenom snödrivor - skrapar ihop snön med den stora valsen - och skickar snön dit man vill - med hjälp av den justerbara utkastartratten.

Från det bekväma förarsätet har operatören möjlighet att steglöst justera utkastartrattens horisontella riktning via maskinens joystick. Vill man ha snön slungad högre eller lägre justeras detta också steglöst på avsedd kontakt i förarhytten.

Snöröjning av trängre passager

Snöslungan hanterar utan problem 60 cm höga snödrivor i en arbetsbredd på 110 cm och slungar iväg snön med stor kraft. Snön slungas högt upp över häckar eller andra hinder - långt ifrån människor och fordon. 

Snöröjning av smalare gångvägar, cykelvägar eller andra områden med begränsad plats är inget problem. Den ledade styrningen, de kompakta dimensionerna och den goda manövrerbarheten samt snöslungans bredd gör att City Ranger 2260 kan komma in i till och med de trängsta passager. 2-stegs-
slungan kör på justerbara släpskor och kan därför anpassas efter alla underlag. Under krävande förhållanden säkerställer 4-hjulsdriften hos City Ranger 2260 ett fast väggrepp.

Redskapsbyte på under 1 minut

Med Quick-shift kan alla redskap till City Ranger 2260 bytas av en person på mindre än 1 minut - utan behov av verktyg eller tunga lyft. Snöslungan monteras ihop med maskinen, handtaget vrids och alla mekaniska, hydrauliska och elektriska system ansluts i samma arbetssteg, och så kan arbetet börja. Om man monterar en salt- och sandspridare baktill på City Ranger 2260 kan två uppgifter klaras av på samma gång. Salt- och sandspridaren är lika enkel att montera.

Med Quick-shift går det alltså lätt och snabbt att byta från ett redskap till ett annat och redskapsbäraren kan därmed användas till olika typer av uppgifter under dagens lopp. Det enkla redskapsbytet på City Ranger 2260 har flera fördelar: Effektiv drift, ökad säkerhet och mycket bättre avkastning på investeringen.

TEKNISKA DATA PÅ SNÖSLUNGA

Specialiserat kvalitetsredskap för tuffa förhållanden

De behov som uppstår vid tuffa väderleksförhållanden avspeglas i kvaliteten på snöslungan, så den levererar en effektiv och specialiserad insats. Snöslungan är nämligen producerad i nära samarbete med den italienska producenten Cerruti Srl. 

Cerruti grundades 1958 och är inriktat på att designa och tillverka snöslungor till både stora och mindre maskiner. Snöslungan som är skräddarsydd till City Ranger 2260 är således ett gediget hantverk som är utvecklat och testat under de mest optimala förhållanden, nära de snötäckta italienska alperna. I tillverkningen används primärt lokala italienska kvalitetskomponenter.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Fler nyheter