Egholm och FN:s globala mål

FN:s 17 globala mål stakar ut riktningen för en hållbar utveckling. Vi på Egholm har valt att fokusera på fyra mål där vi kan bidra och göra skillnad.

Många känner till FN:s globala mål som antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i september 2015. De 17 målen trädde i kraft 2016 och kommer fram till 2030 att fungera som en kompass för vår gemensamma resa mot hållbar utveckling för både människor och miljö.

Ett cirkulärt tankesätt är både ett alternativ och en nödvändighet. Trycket på jordens resurser gör att världen står inför en omvälvande förändring i vårt sätt att tänka kring resurser och produktion. Vi måste minska, återvinna och återanvända de material som ingår i produkter, så att mängden primära – jungfruliga – råvaror ersätts med sekundära – återvunna – råvaror. Dessutom måste vi en cirkulär ekonomi ersätta det linjära flödet från råvara till avfall med ett cirkulärt kretslopp där resurserna hela tiden återanvänds.

De globala målen gäller alla länder, både rika och fattiga. Men för att målen ska bli mer än bara tomma ord är det viktigt att omsätta de hållbara insatserna i handling. På Egholm arbetar vi målmedvetet med de globala målen för att identifiera var vi som företag kan göra så stor skillnad som möjligt. Vi har valt att lägga vårt fokus på målen 8, 9, 12 och 13.

Sustainable Development Goal 8 - picture

Globalt mål 8

Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt

Hos Egholm lägger vi stor vikt vid socialt ansvarstagande. Vi känner oss förpliktade att ta ansvar för att skapa anständiga arbeten - bland annat genom att fokusera på åtgärder som kan öka trivseln på arbetsplatsen och sörja för att medarbetarnas personliga och yrkesmässiga kompetenser kommer till sin rätt.

Dessutom har vi skarpt fokus på innovation och teknisk uppgradering i syfte att öka både produktiviteten och resurseffektiviteten i vardagen. Även här spelar våra medarbetare en central roll när det gäller implementering av nya verktyg och tekniker.

Globalt mål 9

Industri, innovation och infrastruktur

Vi vill ligga i framkanten av den tekniska utvecklingen och bidra till att hitta hållbara lösningar på både ekonomiska och miljömässiga problem. Vi vet att våra redskapsbärare har en livslängd på cirka 20 år. Därför arbetar vi målinriktat på att kartlägga infrastrukturen, så att vi hela tiden kan finna nya och bättre lösningar för att bortskaffa och återanvända komponenter i de uttjänta produkterna.

Sustainable Development Goal 9 - picture
Sustainable Development Goal 12 - picture

Globalt mål 12

Ansvarsfull förbrukning och produktion

Inom Egholm arbetar vi konstant på att optimera våra produktionsformer i en mer hållbar riktning. Omkring 97 % av våra totala CO2-utsläpp kommer från användningen av maskiner under deras livstid, varför detta är det primära insatsområdet i våra ambitioner om att minska CO2-avtrycket - på både kort och längre sikt.

Globalt mål 13

Klimatinsats

Men vad kan vi som företag göra för att bidra till den gröna omställningen, när våra maskiner tillverkas? Vi förbereder dem för användning av miljövänlig diesel (HVO100) och miljövänlig bensin (E85), som minskar CO2-utsläppen med 90 % respektive 65 %. Men vi fokuserar också på utbildning av de människor som dagligen servar och använder maskinerna, så att vi kan säkerställa den mest optimala driften och användningen, däribland maskinförarens möjligheter till en mer effektiv användning av maskinen.

Det är vår ambition att utveckla marknadens mest miljövänliga redskapsbärare. Elektricitet är ett upplagt drivmedel, som det ser ut i dag, men vi vill inte bara följa strömmen, om det om fem år visar sig att gas, vätgas eller konstgjord diesel är det förnuftigaste valet. Vi vill göra det som är bäst för alla, både för människorna och för miljön.

Sustainable Development Goal 13 - picture

Hållbarhet i rörelse

 
Arbetet med hållbarhet är inte en statisk process. Vi blir hela tiden klokare och vår nya kunskap ska utgöra underlag för smartare och grönare sätt att göra saker på - och förhoppningsvis inspirera andra. Men vi vet också att vi inte kan klara allt själva. Därför är vi mycket öppna för utvecklingssamarbeten med leverantörer, kunder eller andra företag, som kan skapa en synergieffekt där den totala summan är mycket högre än de enskilda delarna. För det är hela essensen i FN:s världsmål: Att vi lyfter i flock

Kontakta oss för mer information!