Miljövänliga bränslen

När det gäller drift av redskapsbärare är effektivitet och pålitlighet avgörande. Men det betyder inte att man ska kompromissa med miljön. Med de rätta miljövänliga bränslena kan du uppnå optimal prestanda och samtidigt minska din miljöpåverkan.

Hos Egholms arbetar vi för att göra våra redskapsbärare mer hållbara. Målet är att göra det möjligt för kunderna att byta till miljövänliga bränslen, som HVO-biodiesel och E85-bensin. Vi har redan kommit en bra bit på väg och just nu är Egholm Park Ranger 2150, Park Ranger 2155 och City Ranger 3070-motorer godkända för att använda HVO100-bränsle.

HVO100 label

Biodiesel HVO100 

Hydrobehandlad vegetabilisk olja (HVO)

HVO100 biodiesel är känt för sin höga kvalitet, effektivitet och pålitlighet. HVO100-bränsle är en högpresterande biodiesel som är utvecklad för att leverera maximal effektivitet och pålitlighet under olika driftsförhållanden. Bränslet har en hög energitäthet vilket betyder att det kan producera mycket energi per liter i jämförelse med andra typer av bränslen. HVO100 har liknande energiinnehåll och prestanda som diesel, vilket säkerställer tillräcklig dragkraft och räckvidd.

Är biodiesel HVO100 miljövänligt?

HVO100 har en imponerande miljöprofil. Det är CO2-neutralt, vilket betyder att den CO2 som friges vid förbränning redan har tagits upp under odlingen av de vegetabiliska oljorna. Detta gör HVO100 till ett utmärkt val för de företag som vill minska sitt klimatavtryck och bidra till en mer hållbar framtid.

Park Ranger 2155 är godkänd för HVO100 biodiesel.

Park Ranger 2150/2155 är godkänd för HVO100 biodiesel.

City Ranger 3070 är godkänd för HVO100 biodiesel.

City Ranger 3070 är godkänd för HVO100 biodiesel.

Vad är biodiesel HVO100 tillverkat av?

HVO100 Biodiesel är framställt av 100 % återanvänt biologiskt material som till exempel animaliskt fettavfall från livsmedelsindustrin, fiskolja från fiskavfall, vegetabiliska oljor, restprodukter från majs, rapsolja, sojabönolja, använd matolja och mycket annat, vilket gör den 100 % fossilfri.

Varför välja biodiesel HVO100?

HVO100, eller härdad vegetabilisk olja, är en typ av biodiesel som ofta betraktas som ett hållbart alternativ till konventionella fossila bränslen som dieselolja. Det finns flera bra skäl för att välja HVO100 som bränsle:

Hållbarhet
HVO100 är framställt av vegetabiliska oljor, fetter och animaliska oljor. Dessa källor är förnybara och kan samlas in och återanvändas, vilket minskar beroendet av icke-förnybara fossila bränslen och  minskar CO2-utsläppen med upp till 90 %.

Lägre drivhusgasutsläpp
HVO100 har upp till 33 % lägre drivhusgasemissioner jämfört med traditionell dieselolja. Produktionen av HVO innebär också en minskning av utsläppen av drivhusgaser. Detta bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.

Minskning av lokala luftföroreningar​
Användning av HVO100 kan bidra till att minska lokala föroreningsnivåer i stadsområden eftersom det producerar färre skadliga avgaser som kväveoxider (NOx) och partiklar.

Egholm green machines

Är biodiesel HVO100 lika effektiv som dieselolja?

Renare förbränning
HVO100 biodiesel brinner renare än dieselolja, vilket resulterar i lägre underhållskostnader och längre livslängd för motorn. HVO100 biodiesel är också känt för sina goda startegenskaper i kyla, vilket är viktigt i kallare klimat. Det friges färre partiklar och förorenande ämnen i atmosfären, vilket förbättrar luftkvaliteten och minskar hälsoriskerna för både människor och miljö.

Bra prestanda
HVO100 har liknande energiinnehåll och prestanda som dieselolja, vilket betyder att det kan ge tillräcklig dragkraft och räckvidd för redskapsbärare och redskap.

Kan blandas med konventionella bränslen
HVO100 kan blandas med konventionell dieselolja i olika proportioner, vilket ger möjlighet för en gradvis övergång till mer hållbara bränslen.

Långsiktig besparing
Även om HVO100 biodiesel kan vara lite dyrare per liter jämfört med vanlig diesel kan de långsiktiga besparingarna i form av minskat underhåll och möjliga skatteincitament uppväga kostnaderna.

Ökande tillgänglighet
HVO100 blir gradvis allt mer tillgängligt i många områden när regeringar och företag arbetar på att främja användning av hållbara bränslen.

Totalt sett är HVO100 biodiesel ett attraktivt val för branscher som använder dieseldriven utrustning. Det ger inte bara betydande miljömässiga fördelar, utan det kräver inte heller några stora investeringar som förändring av befintlig maskinpark. Så om ditt företag engagerar sig för att minska sin miljöpåverkan och samtidigt uppnå ekonomiska besparingar är HVO100 biodiesel det perfekta bränslevalet.

” FN:s 17 globala mål stakar ut riktningen för en hållbar utveckling… ”

LÄS MER OM MÅLEN

Egholm och FN:s globala mål​
FN:s 17 globala mål stakar ut riktningen för en hållbar utveckling. Vi på Egholm har valt att fokusera på fyra mål där vi kan bidra och göra skillnad - mål 12 är ett av dem:

Globalt mål 12 - Ansvarsfull förbrukning och produktion
Inom Egholm arbetar vi konstant på att optimera våra produktionsformer i en mer hållbar riktning. Omkring 97 % av våra totala CO2-utsläpp kommer från användningen av maskiner under deras livstid, varför detta är det primära insatsområdet i våra ambitioner om att minska CO2-avtrycket - på både kort och längre sikt.

Ett av sätten är att göra det möjligt för nuvarande kunder att byta till miljövänliga bränslen och Egholm håller på med att utveckla framtidens redskapsbärare, där drivmedlet är baserat på icke-fossila bränslen.