Honest People

Medarbetarna som formger, tillverkar och servar din Egholm redskapsbärare

För oss är det viktigt att du ser oss som din partner – i alla tänkbara avseenden. Vi tror stenhårt på pålitlighet, tillit och ärlighet i vårt partnerskap med dig och med vårt nätverk av återförsäljare och servicepartner. Vi är okomplicerade och direkta i vår kommunikation och i vårt samarbete med alla parter.

Egholm maskiner är utvecklade och tillverkade av erfarna och dedikerade tekniker på vår produktionsanläggning i Lemvig på Jyllands västkust i Danmark. De traditionella värden som förenar människor från dessa trakter – ärlighet, generositet och humor – är samma värden som pekar ut riktningen för vår verksamhet.

Tron på hårt arbete och motviljan mot kompromisser hjälper oss att leverera den kvalitet som har blivit vårt signum. Det tror vi avspeglas i de maskiner som vi bygger för dig.

Kaj & Jens Christian Egholm

Fler nyheter