Honest Work

Egholms maskiner håller städer i hela världen rena och välkomnande

Ärligt arbete beskriver allt vi gör. Ärligt arbete sker varje dag på stadens gator välden över, där maskiner byggda av Egholm outtröttligt utför till synes enkla uppgifter som gör staden välkomnande och inbjudande – både att leva i och besöka.  

Egholm maskiner är utvecklade för att göra detta ärliga arbete enklare, grönare och mer effektivt. De är tillverkade med operatörens välbefinnande i fokus.

Alla undersökningar visar nämligen entydigt att en god ergonomi, lägre buller och mindre vibrationer samt möjligheten att undvika tunga lyft minskar risken för arbetsrelaterad sjukdom och skador avsevärt. Det är därför vi investerar så mycket tid och så mycket arbete i att göra Egholm redskapsbärare till fantastiska medhjälpare i din vardag.

Det är just detta vi gör på vår fabrik. Varje dag och i nära samarbete med våra kunder och partner. 

Fler nyheter