Webbplats

Egholms webbplats innehåller heltäckande information om själva produkterna. Vi rekommenderar därför att du skapar en länk till www.egholm.se på din egen webbplats. 

 Tänk på att alltid hålla webbplatsen uppdaterad och att ta bort gamla, inaktuella kampanjer, produkter osv. 

 Notera att det inte är tillåtet att kopiera innehåll på Egholms webbplats till ditt lokala språk som omfattar dina lokala logotyper

Användningen av logotyper och annat material som tillhör Egholm A/S är inte tillåtet på våra partners egna webbplatser (utanför Egholm A/S domäner) med undantag av följande:

  1. Du får gärna ange att du representerar Egholm.
  2. Du får gärna ange att du är behörig att ge rådgivning kring Egholms produkter.
  3. Du får gärna bjuda in kunder till demonstrationer av Egholms produkter i butiken.
  4. Du får gärna hänvisa till Egholms webbplats via en hypertextlänk.
  5. Allt innehåll inbegripet, men inte begränsat till, text, bilder, presentationer, ljud och film, tillhör Egholm.

All användning av material härrörande från www.egholm.dk eller till företaget knutna webbplatser är förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från Egholm. Egholm är inte ålagt att ge ett sådant samtycke.

Framställning bör endast ske i enlighet med definitionen ovan, och kunden ska härifrån hänvisas till vår företagswebbplats för ytterligare information.

Web - Column 02

På Egholms företagswebbplats kan vi lägga till adressen till din egen webbplats under återförsäljarinformationen som anges under Hitta återförsäljare. Därefter kan vi säkerställa att kunderna kan följa en länk till din information som rör Egholm på din webbplats och omvänt.

Det är viktigt att notera att Egholm inte länkar till andra webbplatser. Undantag från detta tillämpas i följande fall:

– Exempelvis om webbplatsen som länken leder till omfattas av ett signerat affärsavtal mellan Egholm A/S och en extern leverantör eller partner.

Webbplatsen utgör dock ofta utgångspunkten för din kunds resa. En uppdaterad, responsiv webbplats är i dag nyckeln till en god kundupplevelse.

Egholm kan stödja dig med relevant material som hjälper dig att hålla din lokala webbplats uppdaterad kring Egholms produkter. Kontakta Marketing för mer information.